Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
51307
Liczba wydanych kart
24083

Frekwencja w regionie

46.94 %
42.82 %
43.46 %
44.10 %
44.73 %
45.37 %
46.01 %
46.65 %
47.29 %
47.92 %
48.56 %

Frekwencja

Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych Liczba wydanych kart Frekwencja (%)
140706 Magnuszew 5685 2530
44.50 %
140701 Garbatka-Letnisko 4750 2215
46.63 %
140707 Sieciechów 3317 1429
43.08 %
140705 Kozienice 24888 12245
49.20 %
140703 Gniewoszów 3337 1429
42.82 %
140704 Grabów nad Pilicą 3180 1452
45.66 %
140702 Głowaczów 6150 2783
45.25 %
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl
wykonanie: bprog.pl