Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
27073
Liczba wydanych kart
12393

Frekwencja w regionie

45.78 %
39.00 %
40.01 %
41.01 %
42.02 %
43.02 %
44.03 %
45.03 %
46.04 %
47.04 %
48.05 %

Frekwencja

Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych Liczba wydanych kart Frekwencja (%)
140102 Promna 4555 2060
45.23 %
140101 Białobrzegi 8465 4152
49.05 %
140106 Wyśmierzyce 2410 1108
45.98 %
140104 Stara Błotnica 4133 1952
47.23 %
140103 Radzanów 3033 1375
45.33 %
140105 Stromiec 4477 1746
39.00 %
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl
wykonanie: bprog.pl