Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
60312
Liczba wydanych kart
25994

Frekwencja w regionie

43.10 %
37.82 %
38.87 %
39.92 %
40.97 %
42.02 %
43.08 %
44.13 %
45.18 %
46.23 %
47.28 %

Frekwencja

Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych Liczba wydanych kart Frekwencja (%)
261202 Łubnice 3535 1489
42.12 %
261201 Bogoria 6407 2423
37.82 %
261207 Staszów 21812 9310
42.68 %
261203 Oleśnica 3272 1311
40.07 %
261204 Osiek 6364 2825
44.39 %
261205 Połaniec 9723 4699
48.33 %
261208 Szydłów 3999 1789
44.74 %
261206 Rytwiany 5200 2148
41.31 %
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl
wykonanie: bprog.pl