Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
76072
Liczba wydanych kart
34706

Frekwencja w regionie

45.62 %
42.21 %
42.88 %
43.55 %
44.22 %
44.89 %
45.56 %
46.22 %
46.89 %
47.56 %
48.23 %

Frekwencja

Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych Liczba wydanych kart Frekwencja (%)
261103 Mirzec 6878 3363
48.90 %
261104 Pawłów 12170 5137
42.21 %
261105 Wąchock 5848 2789
47.69 %
261101 Starachowice 42226 19557
46.32 %
261102 Brody 8950 3860
43.13 %
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl
wykonanie: bprog.pl