Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
64641
Liczba wydanych kart
29956

Frekwencja w regionie

46.34 %
43.94 %
44.38 %
44.81 %
45.25 %
45.68 %
46.12 %
46.56 %
46.99 %
47.43 %
47.86 %

Frekwencja

Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych Liczba wydanych kart Frekwencja (%)
261001 Skarżysko-Kamienna 39469 18232
46.19 %
261002 Bliżyn 6964 3060
43.94 %
261003 Łączna 4267 1957
45.86 %
261004 Skarżysko Kościelne 5138 2455
47.78 %
261005 Suchedniów 8803 4252
48.30 %
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl
wykonanie: bprog.pl