Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
65921
Liczba wydanych kart
28460

Frekwencja w regionie

43.17 %
35.73 %
36.87 %
38.01 %
39.15 %
40.29 %
41.44 %
42.58 %
43.72 %
44.86 %
46.00 %

Frekwencja

Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych Liczba wydanych kart Frekwencja (%)
260906 Obrazów 5468 2313
42.30 %
260907 Samborzec 7202 3211
44.58 %
260904 Koprzywnica 5652 2657
47.01 %
260908 Wilczyce 3202 1251
39.07 %
260901 Sandomierz 20274 9558
47.14 %
260905 Łoniów 6153 2726
44.30 %
260902 Dwikozy 7400 2855
38.58 %
260909 Zawichost 3725 1443
38.74 %
260903 Klimontów 6845 2446
35.73 %
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl
wykonanie: bprog.pl