Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
34323
Liczba wydanych kart
14285

Frekwencja w regionie

41.62 %
35.58 %
36.72 %
37.86 %
39.00 %
40.14 %
41.28 %
42.42 %
43.56 %
44.70 %
45.84 %

Frekwencja

Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych Liczba wydanych kart Frekwencja (%)
260804 Pińczów 18366 7999
43.55 %
260805 Złota 3912 1413
36.12 %
260802 Kije 3740 1757
46.98 %
260801 Działoszyce 4415 1571
35.58 %
260803 Michałów 3890 1545
39.72 %
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl
wykonanie: bprog.pl