Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
68923
Liczba wydanych kart
30862

Frekwencja w regionie

44.78 %
39.42 %
40.55 %
41.67 %
42.80 %
43.92 %
45.05 %
46.17 %
47.30 %
48.42 %
49.55 %

Frekwencja

Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych Liczba wydanych kart Frekwencja (%)
260503 Końskie 30251 14550
48.10 %
260504 Radoszyce 7430 3065
41.25 %
260501 Fałków 3899 1537
39.42 %
260502 Gowarczów 3877 1634
42.15 %
260507 Smyków 3020 1386
45.89 %
260508 Stąporków 14901 5986
40.17 %
260505 Ruda Maleniecka 2751 1394
50.67 %
260506 Słupia (Konecka) 2794 1310
46.89 %
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl
wykonanie: bprog.pl