Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
29103
Liczba wydanych kart
10514

Frekwencja w regionie

36.13 %
33.03 %
33.62 %
34.20 %
34.79 %
35.37 %
35.96 %
36.55 %
37.13 %
37.72 %
38.30 %

Frekwencja

Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych Liczba wydanych kart Frekwencja (%)
260305 Skalbmierz 5495 1815
33.03 %
260302 Czarnocin 3350 1238
36.96 %
260303 Kazimierza Wielka 13671 5002
36.59 %
260304 Opatowiec 3075 1196
38.89 %
260301 Bejsce 3512 1263
35.96 %
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl
wykonanie: bprog.pl