Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
71537
Liczba wydanych kart
31756

Frekwencja w regionie

44.39 %
38.29 %
39.18 %
40.07 %
40.95 %
41.84 %
42.73 %
43.62 %
44.51 %
45.39 %
46.28 %

Frekwencja

Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych Liczba wydanych kart Frekwencja (%)
260206 Sędziszów 10551 4857
46.03 %
260207 Słupia 3615 1482
41.00 %
260209 Wodzisław 6071 2467
40.64 %
260201 Imielno 3684 1479
40.15 %
260203 Małogoszcz 9321 4397
47.17 %
260205 Oksa 3862 1631
42.23 %
260204 Nagłowice 4194 1606
38.29 %
260202 Jędrzejów 23377 10647
45.54 %
260208 Sobków 6862 3190
46.49 %
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl
wykonanie: bprog.pl