Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
1025780
Liczba wydanych kart
335238

Frekwencja w regionie

32.68 %
27.02 %
28.13 %
29.23 %
30.34 %
31.44 %
32.55 %
33.66 %
34.76 %
35.87 %
36.97 %

Frekwencja

Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych Liczba wydanych kart Frekwencja (%)
2601 buski 60856 19505
32.05 %
2602 jędrzejowski 71200 22680
31.85 %
2603 kazimierski 28994 7835
27.02 %
2604 kielecki 165241 55778
33.76 %
2613 włoszczowski 37659 13227
35.12 %
2661 Kielce 157726 60065
38.08 %
2611 starachowicki 75636 24303
32.13 %
2612 staszowski 60042 18252
30.40 %
2605 konecki 68433 22446
32.80 %
2606 opatowski 44641 14772
33.09 %
2607 ostrowiecki 92151 26167
28.40 %
2610 skarżyski 64385 20002
31.07 %
2608 pińczowski 33374 10232
30.66 %
2609 sandomierski 65442 19974
30.52 %
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl
wykonanie: bprog.pl