Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
1024121
Liczba wydanych kart
137786

Frekwencja w regionie

13.45 %
12.08 %
12.35 %
12.62 %
12.89 %
13.16 %
13.43 %
13.69 %
13.96 %
14.23 %
14.50 %

Frekwencja

Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych Liczba wydanych kart Frekwencja (%)
2601 buski 60688 8545
14.08 %
2602 jędrzejowski 71073 8916
12.54 %
2603 kazimierski 28963 3815
13.17 %
2604 kielecki 165105 21905
13.27 %
2613 włoszczowski 37626 5104
13.57 %
2661 Kielce 157277 23230
14.77 %
2611 starachowicki 75554 10557
13.97 %
2612 staszowski 59855 7413
12.38 %
2605 konecki 68341 8949
13.09 %
2606 opatowski 44598 6515
14.61 %
2607 ostrowiecki 92012 11117
12.08 %
2610 skarżyski 64341 8458
13.15 %
2608 pińczowski 33302 4578
13.75 %
2609 sandomierski 65386 8684
13.28 %
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl
wykonanie: bprog.pl