Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
63147
Liczba wydanych kart
23553

Frekwencja w regionie

37.30 %
29.40 %
30.63 %
31.85 %
33.08 %
34.30 %
35.53 %
36.75 %
37.98 %
39.20 %
40.43 %

Frekwencja

Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych Liczba wydanych kart Frekwencja (%)
161103 Kolonowskie 5005 1630
32.57 %
161104 Leśnica 6457 2288
35.43 %
161105 Strzelce Opolskie 26382 10989
41.65 %
161106 Ujazd 5123 1903
37.15 %
161107 Zawadzkie 9788 3467
35.42 %
161101 Izbicko 4430 1523
34.38 %
161102 Jemielnica 5962 1753
29.40 %
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl
wykonanie: bprog.pl