Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
45742
Liczba wydanych kart
18791

Frekwencja w regionie

41.08 %
30.71 %
32.45 %
34.19 %
35.93 %
37.67 %
39.41 %
41.14 %
42.88 %
44.62 %
46.36 %

Frekwencja

Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych Liczba wydanych kart Frekwencja (%)
161003 Lubrza 3532 1699
48.10 %
161004 Prudnik 22311 10486
47.00 %
161001 Biała 8926 2741
30.71 %
161002 Głogówek 10973 3865
35.22 %
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl
wykonanie: bprog.pl