Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
53760
Liczba wydanych kart
20927

Frekwencja w regionie

38.93 %
28.62 %
30.76 %
32.90 %
35.04 %
37.18 %
39.33 %
41.47 %
43.61 %
45.75 %
47.89 %

Frekwencja

Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych Liczba wydanych kart Frekwencja (%)
160801 Dobrodzień 8136 2557
31.43 %
160803 Olesno 14862 5647
38.00 %
160804 Praszka 11327 5667
50.03 %
160805 Radłów 3543 1014
28.62 %
160807 Zębowice 3051 944
30.94 %
160802 Gorzów Śląski 6016 2086
34.67 %
160806 Rudniki 6825 3012
44.13 %
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl
wykonanie: bprog.pl