Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
34584
Liczba wydanych kart
15598

Frekwencja w regionie

45.10 %
37.14 %
38.30 %
39.46 %
40.62 %
41.78 %
42.94 %
44.09 %
45.25 %
46.41 %
47.57 %

Frekwencja

Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych Liczba wydanych kart Frekwencja (%)
160602 Namysłów 20783 9675
46.55 %
160603 Pokój 4316 1603
37.14 %
160605 Wilków 3603 1500
41.63 %
160601 Domaszowice 2994 1459
48.73 %
160604 Świerczów 2888 1361
47.13 %
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl
wykonanie: bprog.pl