Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
52465
Liczba wydanych kart
18769

Frekwencja w regionie

35.77 %
26.74 %
27.97 %
29.20 %
30.43 %
31.66 %
32.89 %
34.11 %
35.34 %
36.57 %
37.80 %

Frekwencja

Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych Liczba wydanych kart Frekwencja (%)
160501 Gogolin 10174 3374
33.16 %
160502 Krapkowice 18923 7386
39.03 %
160503 Strzeleczki 6199 1927
31.09 %
160505 Zdzieszowice 12491 4831
38.68 %
160504 Walce 4678 1251
26.74 %
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl
wykonanie: bprog.pl