Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
76917
Liczba wydanych kart
31362

Frekwencja w regionie

40.77 %
31.58 %
32.87 %
34.16 %
35.45 %
36.74 %
38.03 %
39.31 %
40.60 %
41.89 %
43.18 %

Frekwencja

Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych Liczba wydanych kart Frekwencja (%)
160304 Pawłowiczki 6397 2161
33.78 %
160302 Bierawa 6251 2298
36.76 %
160306 Reńska Wieś 6735 2127
31.58 %
160301 Kędzierzyn-Koźle 49291 21921
44.47 %
160303 Cisek 4677 1524
32.58 %
160305 Polska Cerekiew 3566 1331
37.32 %
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl
wykonanie: bprog.pl