Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
38765
Liczba wydanych kart
16564

Frekwencja w regionie

42.73 %
35.74 %
36.66 %
37.57 %
38.49 %
39.41 %
40.33 %
41.24 %
42.16 %
43.08 %
43.99 %

Frekwencja

Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych Liczba wydanych kart Frekwencja (%)
160201 Baborów 5123 1831
35.74 %
160203 Głubczyce 18734 8414
44.91 %
160204 Kietrz 9080 4039
44.48 %
160202 Branice 5828 2280
39.12 %
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl
wykonanie: bprog.pl