Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
72841
Liczba wydanych kart
34975

Frekwencja w regionie

48.02 %
41.24 %
42.40 %
43.55 %
44.71 %
45.86 %
47.02 %
48.18 %
49.33 %
50.49 %
51.64 %

Frekwencja

Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych Liczba wydanych kart Frekwencja (%)
160106 Olszanka 4005 2104
52.53 %
160101 Brzeg 29540 14848
50.26 %
160103 Grodków 15642 6450
41.24 %
160104 Lewin Brzeski 10508 5057
48.13 %
160105 Lubsza 7218 3386
46.91 %
160102 Skarbimierz 5928 3130
52.80 %
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl
wykonanie: bprog.pl