Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
802416
Liczba wydanych kart
102888

Frekwencja w regionie

12.82 %
11.25 %
11.65 %
12.06 %
12.46 %
12.86 %
13.27 %
13.67 %
14.07 %
14.47 %
14.88 %

Frekwencja

Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych Liczba wydanych kart Frekwencja (%)
1601 brzeski 72021 10357
14.38 %
1607 nyski 113760 14750
12.97 %
1608 oleski 53665 6538
12.18 %
1611 strzelecki 61227 6891
11.25 %
1661 Opole 93879 14346
15.28 %
1602 głubczycki 37530 4817
12.84 %
1605 krapkowicki 52232 6026
11.54 %
1606 namysłowski 34376 4619
13.44 %
1609 opolski 107804 12132
11.25 %
1610 prudnicki 45361 6247
13.77 %
1603 kędzierzyńsko-kozielski 76557 9744
12.73 %
1604 kluczborski 54004 6421
11.89 %
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl
wykonanie: bprog.pl