Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
4157813
Liczba wydanych kart
1516351

Frekwencja w regionie

36.47 %
28.18 %
29.43 %
30.68 %
31.93 %
33.18 %
34.43 %
35.67 %
36.92 %
38.17 %
39.42 %

Frekwencja

Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych Liczba wydanych kart Frekwencja (%)
1410 łosicki 26165 9148
34.96 %
1414 nowodworski 62683 20668
32.97 %
1415 ostrołęcki 69266 21992
31.75 %
1416 ostrowski 59805 19669
32.89 %
1417 otwocki 95623 37510
39.23 %
1418 piaseczyński 128591 50069
38.94 %
1419 płocki 87891 26301
29.92 %
1420 płoński 70696 20054
28.37 %
1421 pruszkowski 122729 48310
39.36 %
1422 przasnyski 41811 12922
30.91 %
1423 przysuski 35455 12591
35.51 %
1412 miński 116592 42625
36.56 %
1413 mławski 58445 17559
30.04 %
1424 pułtuski 40952 13355
32.61 %
1425 radomski 118952 38040
31.98 %
1426 siedlecki 64980 23065
35.50 %
1427 sierpecki 42512 12450
29.29 %
1429 sokołowski 45699 17400
38.08 %
1428 sochaczewski 67440 22414
33.24 %
1430 szydłowiecki 32348 10115
31.27 %
1432 warszawski zachodni 85568 33313
38.93 %
1433 węgrowski 54532 19316
35.42 %
1401 białobrzeski 26879 8412
31.30 %
1402 ciechanowski 72236 22356
30.95 %
1403 garwoliński 85488 31175
36.47 %
1404 gostyniński 37430 11367
30.37 %
1405 grodziski 68863 26502
38.49 %
1406 grójecki 79075 27168
34.36 %
1407 kozienicki 50644 16580
32.74 %
1436 zwoleński 29768 9156
30.76 %
1408 legionowski 85457 32473
38.00 %
1409 lipski 29437 8295
28.18 %
1434 wołomiński 174871 62922
35.98 %
1435 wyszkowski 58104 19746
33.98 %
1437 żuromiński 32242 9319
28.90 %
1411 makowski 37209 12506
33.61 %
1463 Radom 169721 55268
32.56 %
1438 żyrardowski 59334 20149
33.96 %
1461 Ostrołęka 41455 14970
36.11 %
1465 Warszawa 1334486 542769
40.67 %
1464 Siedlce 59288 21522
36.30 %
1462 Płock 97091 34810
35.85 %
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl
wykonanie: bprog.pl