Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
70337
Liczba wydanych kart
25523

Frekwencja w regionie

36.29 %
32.83 %
33.99 %
35.14 %
36.30 %
37.46 %
38.62 %
39.77 %
40.93 %
42.09 %
43.24 %

Frekwencja

Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych Liczba wydanych kart Frekwencja (%)
041801 Kowal 2953 1311
44.40 %
041804 Brześć Kujawski 9303 3505
37.68 %
041806 Chodecz 5147 1690
32.83 %
041808 Izbica Kujawska 6215 2100
33.79 %
041802 Baruchowo 2903 1019
35.10 %
041811 Lubień Kujawski 6096 2086
34.22 %
041809 Kowal 3221 1090
33.84 %
041812 Lubraniec 8099 3067
37.87 %
041813 Włocławek 5646 2333
41.32 %
041803 Boniewo 2803 1011
36.07 %
041810 Lubanie 3729 1392
37.33 %
041807 Fabianki 7680 2749
35.79 %
041805 Choceń 6542 2170
33.17 %
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl
wykonanie: bprog.pl