Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
37859
Liczba wydanych kart
16676

Frekwencja w regionie

44.05 %
40.06 %
40.76 %
41.46 %
42.16 %
42.86 %
43.57 %
44.27 %
44.97 %
45.67 %
46.37 %

Frekwencja

Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych Liczba wydanych kart Frekwencja (%)
041606 Tuchola 15987 7200
45.04 %
041603 Kęsowo 3552 1423
40.06 %
041604 Lubiewo 4571 2074
45.37 %
041605 Śliwice 4355 2050
47.07 %
041601 Cekcyn 5258 2156
41.00 %
041602 Gostycyn 4136 1773
42.87 %
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl
wykonanie: bprog.pl