Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
37286
Liczba wydanych kart
15581

Frekwencja w regionie

41.79 %
37.03 %
37.69 %
38.35 %
39.00 %
39.66 %
40.32 %
40.98 %
41.64 %
42.29 %
42.95 %

Frekwencja

Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych Liczba wydanych kart Frekwencja (%)
040902 Jeziora Wielkie 4000 1481
37.03 %
040901 Dąbrowa 3713 1433
38.59 %
040904 Strzelno 9595 3955
41.22 %
040903 Mogilno 19978 8712
43.61 %
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl
wykonanie: bprog.pl