Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
52627
Liczba wydanych kart
19816

Frekwencja w regionie

37.65 %
33.47 %
34.31 %
35.16 %
36.00 %
36.84 %
37.69 %
38.53 %
39.37 %
40.21 %
41.06 %

Frekwencja

Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych Liczba wydanych kart Frekwencja (%)
040801 Lipno 11540 4835
41.90 %
040802 Bobrowniki 2459 948
38.55 %
040806 Lipno 9192 3125
34.00 %
040807 Skępe 6058 2407
39.73 %
040809 Wielgie 5281 1944
36.81 %
040804 Dobrzyń nad Wisłą 6324 2280
36.05 %
040808 Tłuchowo 3645 1328
36.43 %
040803 Chrostkowo 2417 809
33.47 %
040805 Kikół 5711 2140
37.47 %
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl
wykonanie: bprog.pl