Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
86094
Liczba wydanych kart
39606

Frekwencja w regionie

46.00 %
40.09 %
41.76 %
43.43 %
45.09 %
46.76 %
48.43 %
50.10 %
51.77 %
53.43 %
55.10 %

Frekwencja

Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych Liczba wydanych kart Frekwencja (%)
040303 Dobrcz 8486 3776
44.50 %
040304 Koronowo 19375 7767
40.09 %
040308 Solec Kujawski 12819 6007
46.86 %
040302 Dąbrowa Chełmińska 6207 2494
40.18 %
040301 Białe Błota 14580 7570
51.92 %
040305 Nowa Wieś Wielka 7470 3231
43.25 %
040306 Osielsko 9391 5331
56.77 %
040307 Sicienko 7766 3430
44.17 %
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl
wykonanie: bprog.pl