Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
60819
Liczba wydanych kart
26303

Frekwencja w regionie

43.25 %
36.37 %
37.55 %
38.72 %
39.90 %
41.07 %
42.25 %
43.42 %
44.60 %
45.77 %
46.95 %

Frekwencja

Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych Liczba wydanych kart Frekwencja (%)
040202 Bobrowo 5062 2087
41.23 %
040205 Górzno 3199 1324
41.39 %
040207 Jabłonowo Pomorskie 7169 2749
38.35 %
040208 Osiek 3239 1178
36.37 %
040209 Świedziebnia 4175 1575
37.72 %
040204 Brzozie 2927 1289
44.04 %
040206 Bartniczka 3660 1509
41.23 %
040201 Brodnica 21539 10364
48.12 %
040210 Zbiczno 3886 1735
44.65 %
040203 Brodnica 5963 2493
41.81 %
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl
wykonanie: bprog.pl