Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
1621084
Liczba wydanych kart
231175

Frekwencja w regionie

14.26 %
11.66 %
12.17 %
12.68 %
13.19 %
13.70 %
14.22 %
14.73 %
15.24 %
15.75 %
16.26 %
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl
wykonanie: bprog.pl